In memoriam


EricIn memoriam: Eric Smolenaars
Als gedachten en herinneringen woorden konden schrijven,
hadden wij nu een hele encyclopedie,
Eric, onze maat, steunpilaar, bestuurslid, muziekvriend en bovenal trompettist met hart en ziel is plots uit ons midden getrokken.
Wij zullen ons altijd je gedrevenheid, meelevendheid, passie en humor blijven herinneren en wij zullen die herinnering blijven uitstralen in onze passie voor de blaasmuziek.
Namens alle leden, partners en oud leden wensen wij Nancy, familie en vrienden ontzettend veel sterkte toe.


Zoals je zelf altijd zei: 
Toet strjaks!

Facebook